Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Možnosti Celoživotního vzdělávání

  • Aktuální

Ostatní účastníci

K tomuto procesu nejsou navázáni žádní účastníci

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Aktuální 1.02

Uživatelé a vstupní podmínky

Možnosti celoživotního vzdělávání jsou pro širokou veřejnost, která si chce rozšířit vzdělání.

Průběh

Zájemce si vybere určitý druh kurzů:

  1. Předměty v rámci celoživotního vzdělávání FS ČVUT Kurzy pro zajémce, kteří si chtějí osvojit danou problematiku.
  2. Přípravné kurzy k přijímacímu řízení  Kurzy pro uchazeče o studium na ČVUT.
  3. Univerzita třetího věku Kurzy pro občany pobírající důchod, kteří rozšíření svých odborných znalostí a dovedností považují za nezbytnost pro plnohodnotný život i v mimopracovní a v mimokariérní oblasti.
  4. Postgraduální kurzy Kurzy pro absolventy se zaměřením na doplnění znalostí a rozšíření znalostí v konkrétním oboru.
  5. Kariérní kurzy Kurzy pro  absolventy vysokých a středních škol se zaměřením na získání a prohloubení dílčích odborných znalostí pro konkrétní (zejména odborné manažerské) funkce.
  6. Profesně orientované kurzyKurzy pro absolventy vysokých a středních škol se zaměřením na získání a prohloubení dílčích odborných znalostí pro získání nové odborné kvalifikace.

Doplňující inforamce

Další možnosti kurzů v rámci celoživotního vzdělávání ČVUT najdete v nabídce kurzů ČVUT.

Dokumentace

K procesu není k dispozici žádná navazující dokumentace.

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku


Profesně orientované kurzy

Profesně orientované kurzy


Postgraduální kurzy

Postgraduální kurzy


Kariérní kurzy pro absolventy

Kariérní kurzy pro absolventy


Předměty v rámci celoživotního vzdělávání FS ČVUT

Předměty v rámci celoživotního vzdělávání FS ČVUT


Přípravné kurzy

Přípravné kurzy